Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα.
Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι με την απόφαση 1682/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως που είχαμε ασκήσει εκ μέρους της Περιφερείας σας και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 175510/14.10.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ)» για την εγκατάσταση απόθεσης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε περιοχή των Ορυχείων Καρδιάς της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΒΧΗΒ0-37Ε).
Σημειώνεται μάλιστα ότι το Δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως τους ισχυρισμούς που προβάλλαμε με την ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως. Κατά τον τρόπο αυτό, μετά την ακύρωση της ως άνω αποφάσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφεύχθηκε οριστικά ο υπόψη ιδιαίτερα σοβαρός κίνδυνος δραστικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.
Η απόφαση θα σας αποσταλεί αμέσως μόλις καθαρογραφεί.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΥΠΟΨΗ:  Περιφερειάρχη κ. Θ. Καρυπίδη
ΚΟΙΝ: - Εκτ. Γραμματέα κ. Π. Αργυριάδη
-         Γεν. Διευθυντή ΑΝΚΟ Α.Ε. κ. Γ. Αμανατίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας