Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Ετήσια Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή 500 ωρών!!!

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελώ της συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
  Υλοποιεί στην Κοζάνη Ετήσια Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή  
500 ωρών!!!
Στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται:

Εισηγήσεις, Εισήγηση για Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή, Πρακτική άσκηση σε δομές , Συμμετοχή σε συνέδριο, e-learning (ασύγχρονη παρακολούθηση μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα), παροχή Λογισμικού, Αξιολόγηση των επιμορφούμενων για την πιστοποίηση των σπουδών

 Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  από  Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Τόπος Διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ
Έναρξη εγγραφών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΙΜΗ: 650 €
    Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΠΑΛΛΑ

τηλ 6946792463 mariarenapalla@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας