Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Παράβαση κάθε έννοιας Νόμου και ηθικής για να καλυφθεί η παρανομία της κατάθεσης δωρεάς στο λογαριασμό του κ. Καρυπίδη.

Σε εξόφθαλμη και χωρίς προηγούμενο παράβαση κάθε έννοιας Νόμου και ηθικής προέβη ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας κ. Μιχελάκης, προκειμένου να καλυφθεί η παρανομία της κατάθεσης της γνωστής δωρεάς στον προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη κ. Θόδωρου Καρυπίδη.
Ο κ. Μιχελάκης απαντώντας στη σχετική καταγγελία του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ και της επικεφαλής του Γεωργίας Ζεμπιλιάδου, αντί να εφαρμόσει τα όσα ρητά προβλέπει ο Νόμος, ....
βγάζει μόνος του αθωωτική απόφαση, πέφτει σε σωρεία αντιφάσεων, παραδέχεται μια σειρά από παρατυπίες και συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν σε καμιά περίπτωση σε δημόσιο λειτουργό και εξαπολύει δριμύτατη επίθεση εναντίον της Περιφερειακής Συμβούλου που αποκάλυψε το θέμα, παραδίδοντας μαθήματα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας Περιφερειακός Σύμβουλος και με το τι θέματα πρέπει να ασχολείται!

Κι όλα αυτά γιατί; Επειδή δεν μπορεί να κρύψει την αγωνία του να αθωώσει τον εγκαλούμενο Περιφερειάρχη, που ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του, η οποία παραβιάζει Νόμους του Ελληνικού Κράτους, τους οποίους τόσο ο κ. Καρυπίδης όσο και ο κ. Μιχέλακης είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν.
           

Ακολουθούν οι δύο επιστολές, του κ. Μιχέλακη και της ανταπάντησης του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ, οι οποίες δίνονται στη δημοσιότητα καθώς οι πολίτες πρέπει να λάβουν γνώση και να κρίνουν. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Κοζάνη 21-8-2016
Προς: 
                                                            τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα                                Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
                                                             Δυτικής Μακεδονίας
                                                             κο Βασίλειο Μιχελάκη

                                                            Κοιν:
                                                            1) Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
                                                                             Ανασυγκρότησης
                                                                κο Παναγιώτη Κουρουμπλή

2)  Υφυπουργό Εσωτερικών και  Διοικητικής                Ανασυγκρότησης
   κο  Γιάννη Μπαλάφα

3)  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

                                                            4) Εντεταλμένο Σύμβουλο Διαφάνειας
                                                                 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
                                                                 κο Δασκαλόπουλο Αντώνη
                                                           
 5) Συμπαραστάτη του πολίτη και της  Επιχείρησης                                                                   Περιφέρειας    Δυτικής    Μακεδονίας
 κα Αναστασία Σιόμου
    
Κύριε Μιχελάκη,

Στις 2 Ιουνίου 2016  λάβαμε την απάντησή σας,  στην από 8.4.2016, καταγγελία του Συνδυασμού μας, σχετικά με την κατάθεση στον προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη χρημάτων Δωρεάς  που προορίζονταν για την Περιφέρεια.

Στην επιστολή – καταγγελία μας επισυνάπταμε 11 συνημμένα έγγραφα με τα οποία τεκμηριώναμε, πέραν της παράνομης κατάθεσης της δωρεάς στο λογαριασμό του Περιφερειάρχη καθ΄ ομολογία του ιδίου, την Εξωταμειακή Διαχείριση δημόσιων πόρων, την παράκαμψη της υπηρεσιακής διαδικασίας, την παραπλάνηση και εξαπάτηση μελών της ΟΕ, την παραποίηση εγγράφων και τέλος την παραποίηση πρωτοκόλλου. 

Ως απάντηση εκ μέρους σας στα παραπάνω, λάβαμε ένα κείμενο, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως, μνημείο αήθους και αντιυπηρεσιακής συμπεριφοράς δημοσίου υπαλλήλου και μάλιστα ανώτατης βαθμίδας διοίκησης,   επιφορτισμένου να προΐσταται  Κρατικής Αρχής με ελεγκτικές αρμοδιότητες  και ανάλογες ευθύνες.

Αν μη τι άλλο,  περιμέναμε λόγω της  φύσης του θέματος και των υποχρεώσεων που απορρέουν απ΄ τη θέση σας, να λειτουργήσετε αυστηρά υπηρεσιακά και να εφαρμόσετε όσα ο νόμος επιτάσσει.

Ειδικότερα,  ο νόμος (Ν. 4257/2014)  ορίζει πως ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί κατά το Νόμο, προσωρινά τις αρμοδιότητες του Ειδικού Ελεγκτή Νομιμότητας, και έχει την αποκλειστική ευθύνη συγκρότησης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 152 ΚΔΚ καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Π.δ. 30/1996 (άρθρο 18 του Ν. 2218/1994), οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους στο μεταβατικό διάστημα

Επίσης η Εγκύκλιος 60 (αρ.πρ 74895/30.12.2010), με σαφήνεια ορίζει  ότι, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που προβλέπεται από τον Καλλικράτη «… η εξέταση προσφυγών του Ν3852/2010 κατά όλων των πράξεων των οργάνων (συλλογικών και μονομελών) των Περιφερειών ασκείται από τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του ΚΝΑ…»


Με βάση τα παραπάνω και επειδή  η καταγγελία μας αφορούσε σε Απόφαση Συλλογικού Οργάνου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), σε συνδυασμό με  τη σοβαρότητα των καταγγελλομένων,  περιμέναμε από εσάς, να συγκροτήσετε με απόφασή σας, την αρμόδια Ειδική Επιτροπή που ορίζει ο Νόμος και της οποίας προεδρεύει Πρωτοδίκης που ορίζεται με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών.

Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, όπως οφείλατε!

Αντί λοιπόν να λάβουμε την απάντηση της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής, παραλάβαμε μια δική σας επιστολή, στην οποία, κατά παράβαση της Νομοθεσίας, προβαίνετε σε υποκειμενικές, προσωπικές και πολιτικές κρίσεις, αλλά και προσβλητικές  παραινέσεις προς αιρετό εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου επικεφαλής Συνδυασμού.

 Κι όλα αυτά ενώ δεν είστε ο Πολιτικός Προϊστάμενος Υπηρεσιών  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά ασκείτε προσωρινά και μόνο,  ως Δημόσιος Υπάλληλος,  τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα,

Τον λόγο αυτής απαράδεκτης παραβίασης του θεσμικού σας ρόλου δεν τον γνωρίζουμε.

Δεν μπορούμε όμως να μη σταθούμε σε εκείνα τα σημεία της επιστολής σας, που προδίδουν την αγωνιώδη προσπάθειά σας να παρέχετε «καλές υπηρεσίες» στον ελεγχόμενο Περιφερειάρχη,  παραβαίνοντας κατάφορα το καθήκον σας ως Ελεγκτικής Αρχής.

Από την αρχή ακόμη της επιστολής σας, βιάζεστε να χαρακτηρίσετε το ζήτημα «διαδικαστικό» και «….ζήτημα …. υπηρεσιακής κυρίως εμπλοκής».

Αλήθεια, από πότε είναι διαδικαστικό θέμα κύριε Μιχελάκη, η υπεξαίρεση χρημάτων της Περιφέρειας και η παραποίηση εγγράφων;  

Και πώς καταλήξατε ότι αποτελεί θέμα « υπηρεσιακής εμπλοκής» όταν από την καταγγελία μας και τα έγγραφα που καταθέσαμε προκύπτει ότι παρακάμφθηκε η υπηρεσιακή οδός και η όλη η διαδικασία κινήθηκε με εισήγηση του ίδιου του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, ΕΞΩΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;

Υπάρχουν μήπως και άλλα έγγραφα, πχ εισήγηση της Υπηρεσίας, που έχετε στη διάθεσή σας και εμπλέκουν Υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί εμείς αν και ζητήσαμε θεσμικά το σύνολο των εγγράφων, κάτι άλλο πέραν των όσων σας προσκομίσαμε δεν έχουμε λάβει.

Ζητήσατε εσείς με κάποιο έγγραφό σας να σας διαβιβασθεί το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στην υπόθεση; Αν ναι θα ήταν χρήσιμο να τα διαβιβάσετε και σε εμάς.

Στην επιστολή σας κάνετε κρίση για το γεγονός ότι «….υπήρξε μια επικοινωνιακή καταιγίδα αρκετών ημερών …… και μάλιστα δυσανάλογης έκτασης αν συγκριθεί με το μικρής  σχετικά κλίμακας ποσό».

Από πού αντλείτε το δικαίωμα  ως υπηρεσιακός παράγοντας  να προβαίνετε  σε υποδείξεις προς έναν αιρετό  για το πότε επιτρέπεται η ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ για οποιοδήποτε θέμα;

Μήπως μετά από αυτό πρέπει να αναμένουμε από εσάς να ορίσετε ένα «πλαφόν», μετά από το οποίο είναι επιτρεπτή η «επικοινωνιακή καταιγίδα», έτσι ώστε να γνωρίζουν και όσοι μελλοντικά θα σκεφτούν να αποδεχτούν δημόσιο χρήμα σε προσωπικό λογαριασμό τους  μέχρι ποιου ποσού μπορούν να …….αισθάνονται ήσυχοι;

Αν μέχρι αυτό το σημείο η επιστολή σας μας εξέπληξε αρνητικά, η συνέχεια της μας άφησε κυριολεκτικά άφωνους!

Λέτε «….το οποίο (ποσό) μάλιστα δεν προερχόταν από τα προβλεπόμενα έσοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας….»

Δηλαδή τι ακριβώς εννοείτε κύριε Μιχελάκη;

Λέτε δηλαδή ότι πόροι που δεν προέρχονται από τα προβλεπόμενα έσοδα του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας (τακτικά έσοδα μέσω ΚΑΠ και  ΠΔΕ),  μπορούν να καταλήγουν χωρίς πρόβλημα σε προσωπικούς λογαριασμούς του Περιφερειάρχη;;;

Συγχαρητήρια !!!

Αν αυτή, η επίσημα διατυπωμένη,  «γενναιόδωρη» άποψή σας, σημαίνει ότι  δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από άλλες πηγές, εκτός Προϋπολογισμού  (δηλαδή ο Τοπικός Πόρος της ΔΕΗ ~15εκ€ ανά έτος, Δωρεές αλλά και έσοδα από τόκους κλπ), μπορούν να καταλήγουν σε προσωπικούς λογαριασμούς,  τότε,  θέλουμε να θέσουμε το προφανές ερώτημα,

Είναι  αυτή μια συνήθης πρακτική που αποφασίσατε να εφαρμόσετε  στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εσείς και ο κύριος Καρυπίδης;

Στη συνέχεια βέβαια αποφασίζετε να μας συμβουλέψετε και με το τι κατά τη γνώμη σας πρέπει ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι να ασχολούμαστε …. Μάλλον για να αφήνουμε ήσυχο τον Περιφερειάρχη.

Λέτε λοιπόν  «….και ενώ αλλού θα έπρεπε να στρέφουμε το ενδιαφέρον και τις προτάσεις μας ….Στο πώς δηλαδή η Αυτοδιοίκηση…. κάτω από την ασφυκτική πίεση μείωσης τω οικονομικών που ξεπερνάει το 65% τα χρόνια της κρίσης …..θα κατορθώσει … να επιτελέσει το Αναπτυξιακό της έργο….»

Κύριε Μιχελάκη, είστε υπηρεσιακός παράγοντας και θα  έπρεπε να περιοριστείτε αυστηρά στις αρμοδιότητές σας.

 Η κρίση που περνάει η Χώρα μας απαιτεί πάνω από όλα ο κάθε ένας να κάνει σωστά τη δουλειά του και εσείς δυστυχώς δε κάνετε τη δική σας.

Αν  στις επόμενες εκλογές αποφασίσετε να κατεβείτε υποψήφιος, τότε θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Μέχρι τότε μην ξανακάνετε την απρέπεια να κάνετε υποδείξεις προς Αιρετό Περιφερειακό Σύμβουλο για το ποια θέματα οφείλει να αναδεικνύει.

Κυρίως γιατί θα έπρεπε εκ της θέσεώς σας να γνωρίζετε ότι οι Αιρετοί  εντολές   παίρνουν μόνο από τους Πολίτες που ορκίστηκαν να εκπροσωπούν και μια από αυτές τις εντολές είναι να ελέγχουν τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων που οι εκλεγμένες Αιρετές Αρχές διαχειρίζονται.

Στην 5η παράγραφο της απαντητικής σας επιστολής, αποφασίζετε να εμπλέξετε στην  υπόθεση της Δωρεάς και τον …. Θεό, λέγοντας «…. Προς θεού δεν κάνουμε σε καμιά περίπτωση συμψηφισμούς και εκπτώσεις….»(!!!). Δε συνηθίζεται σε έγγραφα της Δημόσιας Διοίκησης να γίνεται επίκληση στο Θεό, αλλά φαίνεται αντιλαμβάνεστε και εσείς πως είναι τέτοια η ένδεια και η αδυναμία των επιχειρημάτων σας που δεν έχετε και άλλη επιλογή προκειμένου να μας πείσετε.

Δε γνωρίζουμε κ. Μιχέλακη αν είστε θρησκευόμενος και πόσο, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζετε πως το όνομα του Θεού δεν μπορούμε να το επικαλούμαστε «επί ματαίω» και ειδικά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα.     

Πιο κάτω, όμως, αναφέρετε ότι: «….Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκ του ρόλου της…. έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες..όταν υφίσταται διαπιστωμένη και ευθεία παράβαση νόμου και σοβαρή παράβαση καθήκοντος ….δρομολογεί την αναζήτηση ευθυνών μέσα από την ψυχοφθόρο διαδικασία της πειθαρχικής παραπομπής».

Επιτέλους!!!

Για πρώτη φορά, μετά από τέσσερις παραγράφους άσχετων με το θέμα προσωπικών θεωριών, φαίνεται να γνωρίζετε ότι εκ του Νόμου σας έχουν ανατεθεί  ελεγκτικές αρμοδιότητες.

Και ενώ εσείς ο ίδιος στη 10η παράγραφο της επιστολής σας χαρακτηρίζετε την πράξη «ΜΗ ΣΥΝΟΜΗ» καθώς λέτε αυτολεξεί: «…Ο κακός χειρισμός στην συνέχεια της διαδικασίας διαχείρισης του επίδικου λογαριασμού …. Έγινε με τρόπο μη σύννομοΔεν υπάρχει διαχείριση χρημάτων …του Δημοσίου …μέσα από προσωπικούς λογαριασμούς…», αποφασίζετε να μην ελέγξετε τα καταγγελλόμενα, με την πρωτοφανή για ελεγκτική αρχή θέση, ότι οι διαδικασίες ελέγχου είναι αφενός…. «ψυχοφθόρες» (!!!) και αφετέρου γιατί όπως λέτε «….αυτή η διαδικασία παραπομπής ιδιαίτερα όταν αφορά αιρετά Αυτοδιοικητικά στελέχη πρέπει να δρομολογείται με φειδώ ……Γιατί δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του Δήμιου που για υπηρεσιακές δυσλειτουργίες θα στήνουμε πειθαρχικά δικαστήρια και θα μπλοκάρουμε την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης…» και καταλήγετε «…..πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπορευόμαστε με την Αυτοδιοίκηση προσφέροντας κυρίως συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες…»!!!

Δηλαδή κύριε Μιχελάκη, αφού με συνοπτικές διαδικασίες από την μια παράγραφο στην άλλη «ξανά βαφτίζετε»  τη «ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ» άρα ΠΑΡΑΝΟΜΗ, διαχείριση των χρημάτων της Περιφέρειας σε «Υπηρεσιακές δυσλειτουργίες»(!!!),  και επειδή  η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου είναι ψυχοφθόρα και εφόσον ελεγκτής κατ΄ εσάς σημαίνει «Δήμιος»(!!!), ειδικά όταν η παραπομπή αφορά ΑΙΡΕΤΟΥΣ (!!!),  εννοώντας προφανώς ότι αν η  παράνομη ενέργεια αφορούσε απλούς υπαλλήλους ή απλούς πολίτες,  τότε θα ήταν πιο εύκολο για εσάς να ασκήσετε τις ελεγκτικές σας αρμοδιότητες, αποφασίζετε να μην ασκήσετε τον ελεγκτικό σας ρόλο αλλά να λειτουργήσετε ως Σύμβουλος και ως Υποστηρικτής του ελεγχόμενου αιρετού;;;

Και ρωτάμε ευθέως: Ενημερώσατε το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές σας τις απόψεις περί του ελεγκτικού σας ρόλου;;;

Αυτή η κατά περίπτωση κατάργηση του ελέγχου θα αποτελεί εφεξής μια δική σας πατέντα στη Δυτική Μακεδονία, ή θα την «κατοχυρώσετε» και θα την … εξάγετε και στις άλλες Περιφέρειες;;;

Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε, από ποιο ποσό και πάνω σκοπεύετε να κινείτε την πειθαρχική διαδικασία, για να ξέρουν τις … «ανοχές σας», όσοι αιρετοί σκεφτούν στο μέλλον να πράξουν ό,τι και ο κ. Καρυπίδης, δηλαδή κάποια κατάθεση στον προσωπικό τους λογαριασμό;
Μήπως ακόμη θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πώς γίνετε να απαλλάσσετε άκομψα και με συνοπτικές διαδικασίες τον Περιφερειάρχη, ρίχνοντας αποκλειστικά την ευθύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς λέτε ότι αυτοί θα έπρεπε  «…να ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη για τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης της Δωρεάς…»

Δηλαδή εννοείτε ότι ο Περιφερειάρχης δεν ξέρει ότι δεν επιτρέπεται να βάζει στην ….. στον προσωπικό του λογαριασμό χρήματα της Περιφέρειας;;;

Και πώς να παρέμβει η υπηρεσία όταν το θέμα χειρίζεται αποκλειστικά ο Αντιπεριφερειάρχης με τον Περιφερειάρχη, χωρίς να στέλνουν την αλληλογραφία με την Τράπεζα στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία από τα έγγραφα φαίνεται ότι ενημερώνεται από την Τράπεζα Πειραιώς ….κατά λάθος και κυρίως εκ των υστέρων…;

Στην απλή ερώτηση οποιουδήποτε καλόπιστου, ΑΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ;;; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ.

Γι αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών με δικό του έγγραφο (αρ. πρ. του γραφείου του) έφερε το θέμα στην ΟΕ, με δική του εισήγηση χωρίς αυτή να συνοδεύεται από το αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών, ενώ  στο έγγραφό του δεν ανέφερε ότι ο λογαριασμός που αναγραφόταν στην Εισήγηση δεν ήταν της Περιφέρειας αλλά του Περιφερειάρχη.

 Άλλωστε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, αμέσως μετά την αποκάλυψη του θέματος από τον Συνδυασμό μας, αποκάλυψε ότι ακριβώς το ίδιο είχε κάνει και ένα χρόνο πριν, γεγονός που  ομολογήθηκε και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη.

Αλήθεια για το θέμα αυτής της 2ης Δωρεάς που κατατέθηκε επίσης στον προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη, προβήκατε σε κάποιο έλεγχο; Αν όχι γιατί;; Αλλά η ερώτηση είναι μάλλον περιττή…. Η διαδικασία κατά την άποψή σας είναι «ψυχοφθόρα»!

Στην επίσης προφανή ερώτηση, αν είναι δυνατόν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τουλάχιστον αυτά της Αντιπολίτευσης, εν γνώση τους να αποφάσιζαν την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό φυσικού προσώπου, είχαμε ήδη δημόσια δήλωση ενός εξ αυτών πως δεν είχε καμιά γνώση σε ποιον ανήκε ο λογαριασμός στον οποίο έγινε η επίμαχη κατάθεση.

Το τραγικό είναι πως μετά την αποκάλυψη για την κατάθεση του ποσού στον προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη, ακολούθησε μια ακόμα πρωτοφανής ενέργεια, με τα μέλη της συμπολίτευσης της Οικονομικής Επιτροπής, να παίρνουν μια  άλλη απόφασή με την οποία εμφανίζονται να ανακαλούν  και να ψηφίζουν την αφαίρεση ποσού από λογαριασμό φυσικού προσώπου (Περιφερειάρχη) και επιστροφή του στην Περιφέρεια, όταν ο Νόμος  καμία αρμοδιότητα δε τους δίνει να παρεμβαίνουν σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς φυσικών προσώπων, αλλά  τους αναθέτει να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

Κύριε Μιχελάκη,

δεν γνωρίζουμε αν οι Πολιτικοί σας Προϊστάμενοι στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ενημερωθεί για  όλα τα παραπάνω.

Δεν γνωρίζουμε καν, αν ξέρουν ότι αντί να ελέγχετε, εφαρμόζοντας το Νόμο, με υπηρεσιακή σοβαρότητα και τυπικότητα, τα όσα εγγράφως και τεκμηριωμένα σας καταγγέλλονται, εσείς μετείχατε σε συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη πιέζοντας υπηρεσιακούς παράγοντες ….στο πλαίσιο παροχής «υποστηρικτικών» και «συμβουλευτικών»  υπηρεσιών, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας.

Αυτό που όμως είναι προκλητικό από πλευράς σας, είναι ότι στην αγωνιώδη προσπάθειά σας να απαλλάξετε τον Περιφερειάρχη, ρίχνετε την ευθύνη και προσβάλλετε  κατάφορα και αναίτια, ικανά στελέχη της Περιφερειακής Διοίκησης γράφοντας ότι «διαθέτουν …χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης» και ότι στο στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας υπάρχει « ….έλλειμμα σφαιρικής ενημέρωσης και σημαντική άγνοια νόμων»……

Και το λέτε αυτό εσείς κύριε Μιχελάκη που ως υπηρεσιακός παράγοντας γνωρίζετε ότι άγνοια Νόμου δεν δικαιολογείται ούτε καν στους απλούς πολίτες, πόσο μάλλον σε έναν Περιφερειάρχη με «στρατιά» νομικών συμβούλων, «εθελοντών» ή μη.

Άγνοια Νόμου φυσικά δεν δικαιολογείται ούτε και στον ασκούντα χρέη Γενικού Γραμματέα, που  δυστυχώς με την επιστολή σας αποδεικνύετε πως  κάνατε όλη την ελεγκτική νομοθεσία που σας εμπιστεύθηκαν, κουρελόχαρτο.

Όλως παραδόξως, στην  9η παράγραφο της επιστολής σας αποφασίζετε επιτέλους να μπείτε στην ουσία των όσων καταγγέλλονται από πλευράς μας.

Αναφέρετε ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έλεγξαν την υπ αριθμ… 2417/28.12.2015 απόφαση της ΟΕ περί έγκρισης Δωρεάς και κατάθεσης στον αριθμό λογαριασμού  που αναγραφόταν στην Εισήγηση και την βρήκατε σύννομη!!!.

Πώς συνάδει η απόφαση νομιμότητας που εκδώσατε, όταν ο ίδιος στην επιστολή που μας αποστείλατε λέτε ότι « ….η διαχείριση του επίδικου λογαριασμού έγινε με τρόπο ΜΗ ΣΥΝΟΜΟ»; Πότε λέγατε αλήθεια τότε ή τώρα;

Και αφού τότε βγάλατε ΝΟΜΙΜΗ την Απόφαση της ΟΕ, μπορείτε  να μας πείτε από ποιο Νόμο του Κράτους επιτρέπεται η κατάθεση χρημάτων της Περιφέρειας σε προσωπικούς λογαριασμούς αιρετών;

Αν δεν υπάρχει τέτοιος Νόμος  τότε πώς εσείς δώσατε έγκριση νομιμότητας;;

Δεν σας έκανε εντύπωση ότι  στην απόφαση δεν υπήρχαν συνωδά  έγγραφα, δεν υπήρχε δηλαδή συνημμένη  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών στην οποία να αναγράφεται ο σχετικός ΚΑΕ του  προϋπολογισμού, για την εγγραφή του ποσού της Δωρεάς σε κωδικό εσόδων;;;

Δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η εισήγηση ήταν απευθείας από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη και ότι δεν γινόταν καμιά αναφορά για το αν ο λογαριασμός ήταν της Περιφέρειας;

Γιατί βιαστήκατε τόσο πολύ να εκδώσετε απόφαση νομιμότητας της απόφασης της ΟΕ και από την βιασύνη σας τα κάνατε «μούσκεμα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η Περιφέρεια να παρέλαβε το έγγραφό σας ένα χρόνο περίπου ,,,,, πριν την έκδοσή του(!);


Κυρίως όμως,  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ που εκδώσατε, μετά την παραδοχή από τον Περιφερειάρχη ότι ο λογαριασμός που κατατέθηκαν οι Δωρεές ήταν ο προσωπικός του λογαριασμός, αφού πλέον και ο ίδιος χαρακτηρίζετε τη διαδικασία ΜΗ ΣΥΝΟΜΗ;

Και αφού η Διαχείριση χρημάτων του Δημοσίου μέσα από προσωπικούς λογαριασμούς δεν είναι νόμιμη, όπως ο ίδιος λέτε, γιατί στην επιστολή σας δίνετε «συγχωροχάρτι» στον Περιφερειάρχη  χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του ότι έγινε για λόγους «ευελιξίας» και «χρηστής διαχείρισης»;;;

Και αφού «κουκουλώσατε» και «δικαιολογήσατε» ως «ευέλικτη»(!) την πράξη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Αποκεντρωμένης,  μας ενημερώνετε ότι … «τακτοποιήσατε» το θέμα και προς το Εθνικό Κοινοβούλιο, όπου στην απάντησή σας προς αυτό μας λέτε ότι  διατυπώσατε την «….υποκειμενική σας γνώμη» ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να πάψει ο «κανιβαλισμός» (εννοείτε  του Περιφερειάρχη) όπως χαρακτηριστικά λέτε!

Όμως κύριε Μιχελάκη στη θέση που είστε δεν δικαιούστε να διατυπώνετε την υποκειμενική σας γνώμη.

Αυτήν κρατείστε την για αυτούς που σας την ζητούν στην ιδιωτική σας ζωή.

Στο Εθνικό Κοινοβούλιο και σε εμάς που προσφεύγουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχετε υποχρέωση να ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

ΟΦΕΙΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΤΕ.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους που σας οδήγησαν στην κατάφορη παράβαση των καθηκόντων σας, κάτι που της επί της ουσίας παραδέχεστε και ομολογείτε με την επιστολή που μας αποστείλατε.

Τους γνωρίζετε σίγουρα εσείς, αλλά όποιοι και αν είναι, δεν δικαιολογούν την παρά το Νόμο λειτουργία σας.

Είστε αρκετά έμπειρος για να συνειδητοποιήσετε έστω και των υστέρων πως αυτή η επιστολή θα αποτελεί εφεξής μια μαύρη σελίδα στα χρονικά της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρειά μας.

Το περιεχόμενο και το ύφος της μας αναγκάζει να προσφύγουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Προϊσταμένη Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να προστατευθεί η θεσμική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και κυρίως το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. 

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το Υπουργείο και ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,  θα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, εφαρμόζοντας απλώς τους Νόμους.

Ό,τι δηλαδή δεν κάνατε εσείς για λόγους που εσείς προφανώς γνωρίζετε καλύτερα απ΄ τον καθένα.
                                                                                         
    Γεωργία Ζεμπιλιάδου


                                                                                      Περιφερειακή Σύμβουλος

   Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας