Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Επιστολή Ευγενίας Ουζουνίδου και Θ. Πετράκου στο Πρόεδρο και ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. με προτάσεις για την άμεση επίλυση του προβλήματος με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
κ. Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου,
Στην Βόρεια Ελλάδα- και όχι μόνο- εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει οφειλή προς τη ΔΕΗ για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
(ορισμένες για κάποιους μήνες κι άλλες για τα τελευταία χρόνια), με συνέπεια η ΔΕΗ να προχωρήσει στην διακοπή της παροχής ρεύματος στις επιχειρήσεις αυτές.
Γνωρίζετε πολύ καλά τι επακόλουθα έχει για τις επιχειρήσεις η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία προέβη η ΔΕΗ Α.Ε.
Περιορίζομαστε σε τρία βασικά επακόλουθα:
  1. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη κλείσει και έχει απολεσθεί μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας.
  2. Μέρος των επιχειρήσεων συνέδεσε τις μονάδες του με γεννήτριες πετρελαίου, με σχεδόν διπλάσιο κόστος. Αντιλαμβάνεστε την δραματική αύξηση του κόστους του παραγόμενου ή πωλούμενου προϊόντος, που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο των επιχειρήσεων και σε απώλεια θέσεων εργασίας.
  3. Μέρος των επιχειρήσεων, προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική της δραστηριότητα προέβη, μέσα στην απελπισία του, ακόμη και σε κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
Με τις ρυθμίσεις που αποφασίσατε, ουσιαστικά, βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό των επιχειρήσεων. Είναι αδύνατον, με τα σημερινά δεδομένα, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες- επαγγελματίες να δύνανται να καταβάλλουν αρχικά και εφάπαξ το 20% ή το 30% του χρέους τους, προκειμένου να επανασυνδέσουν το ηλεκτρικό τους ρεύμα. Επιπλέον, είναι αδύνατον να αποπληρώσουν το υπόλοιπο του χρέους τους σε τέσσερεις έως έξι δόσεις, που αντιστοιχούν σε υπέρογκα το μήνα ποσά, καθώς θα καλούνται να πληρώνουν και τον τρέχοντα λογαριασμό.
Στην πλειάδα των περιπτώσεων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα είσπραξης των οφειλών, ενώ ζημιές θα υποστούν και οι δύο πλευρές και βεβαίως γενικότερα η οικονομία της χώρας, δεδομένου ότι:
1. Θα αυξηθεί ο αριθμός οφειλετών της ΔΕΗ και το ποσό των ανείσπρακτων στο ενεργητικό της 
2. Θα οδηγηθεί στο κλείσιμο ακόμη μεγαλύτερος αριθμός ΜΜΕ.
Εξέλιξη που συμβάλλει άμεσα στην αύξηση της ανεργίας, χτυπάει απευθείας την καρδιά της οικονομίας της χώρας. Επιπλέον είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά μεγάλου κόστους η επανεκκίνηση μιας παραγωγικής μονάδας.

Για τους ανωτέρου λόγους προτείνουμε:

  1. Να γίνουν άμεσα οι επανασυνδέσεις των παραγωγικών, επαγγελματικών μονάδων.
  2. Να ρυθμιστούν οι οφειλές των επιχειρήσεων με ποσά που δύνανται να καταβάλλουν τον μήνα, με δόση αντίστοιχη με την κατανάλωση του μήνα ή λίγο λιγότερο, με ένα σταθερό ποσό και την υποχρέωση να πληρώνουν από τούδε και στο εξής τον τρέχοντα μήνα. Εάν το πρώτο τρίμηνο, δεν καταβληθεί το οριζόμενο μέρος της οφειλής, τότε τελεσίδικα θα δύναται η ΔΕΗ να προχωράει στην διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρακαλούμε, όπως προβείτε άμεσα σε ενέργειές, έτσι ώστε τα κατά τόπους γραφεία των υπηρεσιών σας, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να απελευθερωθούν από την βάσανο και την αδυναμία της αντιμετώπισης των προβλημάτων που τους εκθέτουν μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.

Σας επισυνάπτω τέλος, την πρόταση μιας επιχείρησης από την Κοζάνη, η οποία οφείλει το ποσό των 60.610 €, και της έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Πρόκειται για μια καινοτόμα δυναμική προ της ύφεσης επιχείρηση, με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, η οποία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει γεννήτριες πετρελαίου, από τη στιγμή που η ΔΕΗ Α.Ε. της διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με συνέπεια βεβαίως την αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων της.
Είναι αδύνατο επιχειρήσεις, όπως η εν λόγω, να ανταποκριθούν στις δυσβάστακτες ρυθμίσεις οφειλών που τις επιβάλλετε.

Με Εκτίμηση
Ουζουνίδου Ευγενία
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης

Πετράκος Αθανάσιος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Μεσσηνίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας