Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Εργασία στην Κοζάνη: Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ.Ε. Κοζάνης, έχοντας υπόψη την παρ. 16 του άρ. 14 του Ν.1566/1985 και το με αριθ. πρωτ. 125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ14.01 (ΙΑΤΡΟΙ), ΠΕ18.10
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Κοζάνης από
Τετάρτη 26-02-2014 έως και την Παρασκευή 28-02-2014.

Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας