Και φυσικά δεν είναι μόνο ότι διαβάσατε στον τίτλο. Σήμερα τα βλαστικά κύτταρα χρησιμοποιούνται από τους χειρουργούς ουρολόγους σε διάφορες παθήσεις της ουρολογίας και της ανδρολογίας, και όχι μόνο στη φαλλοπλαστική. Στο επιστημονικό κείμενο που θα διαβάσετε θα ενημερωθείτε πλήρως σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται βλαστικά κύτταρα και για ποιες παθήσεις του ουροποιητικού.