Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
 
1.      Περί λήψης απόφασης - ψήφισμα για την εφαρμογή του νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση Δημοτικών Υπαλλήλων.
2.      Περί αποδοχής μελέτης και καθορισμό τρόπου δημοπράτησης του έργου  «Διαμόρφωση πλατείας λαϊκής αγοράς Σερβίων».
3.      Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου βιώσιμη αστική ανάπλαση του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού μέσω ολοκληρωμένης πρότυπης μονάδας αξιοποίησης Δημοτικών αγροκτηνοτροφικών και δασικών αποβλήτων μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου jessica.
4.      Περί καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ενέργειες Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Στρατηγικής Δήμου Σερβίων Προγράμματος Εξοικονομώ».
5.      Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή W.C. στο πάρκο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων».
6.      Περί τροποποίησης πίνακα έργων ΕΑΠ  3ης προγραμματικής περιόδου.
7.      Περί έγκρισης ανάθεσης εργασίας επισκευής στέγης εκκλησίας Λάβας.
8.      Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικονομικού Έτους 2013.
9.      Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικονομικού έτους 2014.
10.  Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικονομικού έτους 2014.
11.  Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων.
12.  Περί μεταβίβασης δράσεων από τον Δήμο σε άλλο εταίρο της αναπτυξιακής σύμπραξης «ΆΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ»
13.  Περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων της Π.Ε Κοζάνης.
14.  Περί συγκρότησης  επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου Αναβάθμιση –Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας και ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σερβίων.
15.  Περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για τους Πρόεδρους Τ.Κ χρονικής περιόδου 2003-2010  που δεν είχαν προσφύγει δικαστικά.
16.  Περί διάλυσης σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία «Χιονοδρομικό κέντρο Βελβεντού».
17.  Περί ανάκλησης της 175/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού σχετικά με την άδεια λειτουργίας καντίνας στην υψηλή γέφυρα Σερβίων.
18.  Περί παράτασης αδειών παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών.
19.  Περί αγοράς γόνου για τον εμπλουτισμό  της λίμνης Πολυφύτου.
20.  Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
21.  Περί αποδοχής κληρονομιάς της Καφάση Βιλελμίνης.
22.  Περί εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 014348 οικοπέδου 40 τ.μ στην Δ.Κ Σερβίων.
23.  Περί επιχορήγησης άπορων Δημοτών.
24.  Περί επιχορήγησης Μορφωτικού Συλλόγου Οικισμού Παλαιογρατσάνου του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
25.  Περί επιχορήγησης Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ  Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
26.  Ανακοινώσεις – Διάφορα έγγραφα.


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


         Ζιούζιος Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας