Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη   1/7/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθηση στον επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποπεράτωση βοηθητικού κτιρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο. 4 Κοζάνης – Όρια Ν. Ημαθρίας» κ. Παράνομου Αναστάσιου Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση α) του 3ου Σ.Π & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε β) της σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Οριστική Μελέτη Κοζάνη – Ρύμνιο- Τριγωνικό» Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»  Π.Δ.Μ.
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 041 «Συντήρηση Οδικού Δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ»
 9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση έργου: «Εσωτερικό και εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Μεσιανής Δ. Σερβίων – Βελβεντού» Αρ. εναρ. 2012ΕΠ00580000 Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Δρόμος Κλεισούρα – Βλάστη (Β΄Φάση)» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ. Γ213 –Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄ Φάση», προϋπολογισμού 100.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς
 12. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ. Γ213 –Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θυροφραγμάτων ρέματος ‘’Γκιολε’’» Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδού από Γέφυρα έως Οικισμό Αγίας Άννας» Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και της ανάθεσης του έργου: «Ολοκλήρωση Γυμανσίου Περιοχής Φουντουκλή» Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Ι.Ν Γεννήσεως της Θεοτόκου Δ.Δ Κάτω Κλεινων» προϋπολογισμού δαπάνης 29.174,04 € Π.Ε Φλώρινας
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ι.Ν Γεννήσεως της Θεοτόκου Δ.Δ Κάτω Κλεινών» Π.Ε Φλώρινας
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Βελτίωση οδού Δροσοπηγή – Περικοπή» προϋπολογισμού δαπάνης 2.686.000,00€Π.Ε Φλώρινας
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα Αγίας Ευβουλης Δ.Δ Αγίου Παντελεήμονα» προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα Αγίας Ευβουλης Δ.Δ Αγίου Παντελεήμονα» Π.Ε Φλώρινας
 23. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων για την οργάνωση εργαστηριακών χώρων για τη διεξαγωγή εξετάσεων υποψηφίων για έκδοση επαγγελματικών αδειών των τεχνικών επαγγελμάτων με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
 24. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 120.000,00€ για την προμήθεια και μεταφορά 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος και έγκριση της διενέργειας και των όρων της διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Προυπολογισμού120.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)
 25. Τροποποίηση της αριθμ. 980/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 26. Έγκριση του πρακτικού Παραλαβής – Μονογραφής – Αποσφράγισης και Ελέγχου της Επιτροπής Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»
 27. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ασφάλισης των επιβατικών οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Ε Φλώρινας για το 2014 – 2015
 28. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαρρύθμισης του 1ου Γυμνασίου για μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 29. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ/ΠΔΜ και ορισμός υπολόγου
 30. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση πληρωμής των δαπανών ΚΤΕΟ –Κάρτας καυσαερίων κλπ για τις ανάγκες των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση δαπάνης συντήρηση αρχαιολογικών χώρων
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση σεμιναρίων θεωρητικής και πρακτικής αποκατάστασης κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και το Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών, Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 35. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Τεχνολογική Εξωστρέφεια και Διαδικτυακή Ασφάλεια με το Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη αντικατάστασης του παλαιού λέβητα του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Λευκάρων
 37. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης μνήμης των πεσόντων Μακεδονομάχων και του Καπετάν Φούφα, με την Τοπική Κοινότητα Φούφα
 38. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του Ανταμώματος Νεραΐδιωτών με την Τοπική Κοινότητα Νεράιδας
 39. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Μορφωτικό Όμιλο Σερβίων Αγίας Κυριακής
 40. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Η γιορτή του Δάσους», με τον Εξωραϊστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Πετρανών – Πτελέας 
 41. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στη συνδιρογάνωση της έκθεσης του τμήματος Τροχαίας με θέμα: «Λέμε όχι στα τροχαία ατυχήματα»
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Φεβρουαρίου έως και Μαΐου 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 45. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 46. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 48. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Γεώργιος K. Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Κοινοποίηση:
 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. a. Διεύθυνση Οικονομικών
       b. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
       c. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
       d. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. a. Δ/νση Τεχνικών Έργων
       b. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
       c. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
       d. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
       e. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας