Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου

την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2011. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
2
Αποδοχή πίστωσης 71.528,83 €, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή.- - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
3
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος  Π.
4
Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Βοΐου 2011 – 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
5
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση του έργου συντήρηση των Δημοτικών Σχολείων Στέρνας – Σημάντρου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου «Καλαμά» Κοινότητας Πενταλόφου και μετατροπή του σε τουριστικό κατάλυμα». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μεσολόγγου Δήμου Νεάπολης». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικής προστασία οικισμού Γαλατινής Δήμου Ασκίου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Δ.Δ. Μικροκάστρου» -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φυτωκίου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
12
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Χώρος αναψυχής οικ. Διχείμαρρου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13
 Έγκριση του 1ου ΑΠ του έργου: «Εξωραϊσμός του τοιχίου αντιστήριξης του Πάρκου Αγίου Δημητρίου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΔΗΜΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
15
Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.-  Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
16
Καθορισμός  της  Β΄ Εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
17
Εκμίσθωση 2 αιθουσών (παλιού κοινοτικού καταστήματος) της Τ.Κ. Βελανιδιάς στον ΟΤΕ. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ Γιώτης Θ.
18
Αιτήσεις.ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου        
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς      
Σταθμούς Σιάτιστας, Γαλατινής           
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας