Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Χαράτσι της ΔΕΗ

Του Γιώργου Μητλιάγκα
Η ΔΕΗ δεν έχει το δικαίωμα και τη νομιμότητα να διακόψει την παροχή του ρεύματος της κατοικίας και της επαγγελματικής μας στέγης, εφόσον πληρώνουμε τους λογαριασμούς από την κατανάλωση του προϊόντος που μας παρέχει, δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει και την πουλά σε μας.
Αυτό πηγάζει αφενός μεν από τους κανόνες του Ενοχικού Δικαίου της ελληνικής πολιτείας, στο μέρος που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (πωλητών και αγοραστών) και αφ’ ετέρου από τη σύμβαση που συμφωνούμε οι πολίτες με τη ΔΕΗ, όταν ζητούμε την παροχή ρεύματος και υπογράφουμε αυτή τη σύμβαση μεταξύ μας.
Εφόσον λοιπόν οι συμβαλλόμενοι πολίτες εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας από τη σχετική σύμβαση που υπογράψαμε ο καθένας ως καταναλωτής – αγοραστής, εάν η ΔΕΗ δεν συνεχίζει να μας παρέχει – πωλεί το προϊόν της (ρεύμα), χωρίς προηγουμένως να καταγγείλει τη μεταξύ μας σύμβαση, ενέχεται απέναντί μας με συνέπειες αστικές και ποινικές για την αντισυμβατική συμπεριφορά της, ως παράνομη, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Διότι εμείς ως συμβαλλόμενοι πολίτες δεν συμφωνήσαμε με τη ΔΕΗ να πληρώνουμε και τις εισφορές – χαράτσια που τυχόν θα μας επιβάλει η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε τρίτος για άλλη αιτία.
Επομένως όταν μας έρθουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που θα περιλαμβάνουν και τα χαράτσια για την κατοικία και την επαγγελματική μας στέγη, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΕΗ είναι υποχρεωμένοι να εισπράξουν μόνο το αντίτιμο του προϊόντος-ρεύματος που  καταναλώσαμε, χωρίς να απαιτούν και ν’ απειλούν με τη διακοπή του, αν δεν πληρώσουμε και το κυβερνητικό χαράτσι που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή διακοπής του ρεύματος και η ΔΕΗ ως συμβαλλόμενη και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν νομική υποχρέωση για αστική αποζημίωση απέναντί μας, εκτός και από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη.
Όσο για το ποσό της έκτακτης εισφοράς – χαράτσι που επιβάλει η κυβέρνηση για τα ακίνητα, είναι στο «χέρι» και στη βούληση του κάθε πολίτη να το πληρώσει ή όχι και πάντως εντελώς ανεξάρτητα από το λογαριασμό του ρεύματος που καταναλώσαμε.
Προσωπικά πιστεύω ότι οι έκτακτες εισφορές-χαράτσια που επιβάλλει η κυβέρνηση εκτός του ότι είναι αυθαίρετα, εκβιαστικά και παράνομα, είναι νομικά, κοινωνικά και ταξικά άδικα γιατί επιβάλλονται με βάση τη φορολογική δήλωση και τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και όχι με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθένα.
Αν υπάρχει αντίθετη ή διαφορετική άποψη, ας την ακούσουμε.

Κοζάνη, Οκτώβρης 2011
Γιώργος Μητλιάγκας
Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Κοζάνης

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μάλλον θα έχει μεγάλα σπίτια. Μεχρι τώρα ήταν καλά που πλήρωναν τα γνωστά υποζύγια.

Το Προφίλ μας