Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση κλήρωσης ανάδειξης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων


Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών την Παρασκευή, 13-1-2016 ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Έργων με προϋπολογισμό κάτω του ανωτάτου ορίου 2ης τάξης
Ο προϊστάμενος δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών
Θεοδωρίδης Εμμανουήλ

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου