Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω κλείσιμο του έτους επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21η/2016
  3. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στο συνοικισμό Νέου Κομάνου
  4. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στο αγρόκτημα «Γρατσάνη» Κοζάνης
  5. Έγκριση πρακτικού Νο 33/20-12-2016 που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την προμήθεια και μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού (αντιπαγετικού αλατιού) χωρίς προσθήκη ψηφίδας 1.600 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017
  6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικού υλικού
  7. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ. (Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Γρεβενών)»


Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου