Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Διαγωνισμός για το έργο: Κατασκευή πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 52 στα Σέρβια

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  προκηρύσσει
 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 52 ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 30.226,51 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού (κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων  - Οδός Ανδρέα Παπανδρέου & Μαλούτα γωνία), στις 23/08/2018 και ώρα 10:00, υπό την ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464 5 00565 (κ. Παπαδόπουλος Μιχάλης)
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
>
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΥΔ (ΠΛΗΡΕΣ)
ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας