Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Νέα παράταση αντικατάστασης Επαγγελματικών Αδειών

Από το Τμήμα Επαγγέλματος, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, γνωστοποιείται η νέα καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση    επαγγελματικών  αδειών,
σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, 105 παρ. 2 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017). 
Σύμφωνα με  τον συγκεκριμένο νόμο, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέχουν επαγγελματικές άδειες (Υδραυλικών, Μηχανολόγων ΜΤΣ, Συγκολλητών Ψυκτικών  και  Χειριστών  Μηχανημάτων  Έργου),  οι   οποίες  εκδόθηκαν  κατ’ εφαρμογή  παλαιότερων διατάξεων  του  Ν. 3982(ΦΕΚ143/Α΄/2016),       θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν με άδειες των νέων διατάξεων, έως τις 31/12/2018.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  των παραπάνω ειδικοτήτων, να προβούν στην έγκαιρη αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών. Μετά την  παρέλευση της  παραπάνω ημερομηνίας, οι επαγγελματικές άδειες οι οποίες δεν θα έχουν αντικατασταθεί με νέες, θα παύουν να ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461351 404, 484 και 425.

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου