Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Διαγωνισμός για λειτουργία και τακτική συντήρηση των τριών αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Σερβίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
             Ο Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων ύστερα από την υπ΄αρίθμ. 3-13/3/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρρύσει μειοδοτικό, για την ανάδειξη μειοδότη, για την λειτουργία και τακτική συντήρηση των τριών αντλιοστασίων του Οργανισμού, για την τρέχουσα αρδευτική περιόδο. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατεθούν έως την Δευτέρα 20-03-2017 και ώρα 1:00 μ.μ
στο γραφείο του Οργανισμού.
          Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
          Ειδικά τυπικά προσόντα: Ελληνική ιθαγένεια, Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 1ης Ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης, ή 4ης κατηγορίας ή Γ’ ειδικότητας κάθε κατηγορίας ή ΣΤ’ ειδικότητας, 4ης ή 5ης κατηγορίας,
          Με την προσφορά ή την αίτηση θα επισυνάπτεται:
  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  2. Πιστοποιητικό Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας περί εγγραφής του υποψηφίου στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια και το έτος γεννήσεως. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να  υπερβαίνουν  το 65ο έτος και οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι κατέχει μηχανάκι, ως μεταφορικό μέσο και ότι δεν έχει απολυθεί από τον Οργανισμό για παράπτωμα τον προηγούμενο χρόνο.
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης εντός μηνός από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
H ύπαρξη εμπειρίας θα συνεκτιμηθεί.
Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω δικαιολογητικών, Υπεύθυνη Δήλωση ότι  πληροί  τις ανωτέρω προϋποθέσεις που θα προσκομίσει στον Οργανισμό, σε περίπτωση ανάδειξής του.
Συνεκτιμάται και η ύπαρξη εμπειρίας.
          Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Τ.Ο.Ε.Β.
_______________________________________
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
            Ο Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3-13/3/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την Δευτέρα 20-03-2017 και ώρα 1:00 μ.μ στα γραφεία του Οργανισμού, για την ανάδειξη μειοδότη, για την τεχνική επίβλεψη της  τακτικής Συντήρησης και λειτουργίας των (3) τριών αντλιοστασίων του Αρδευτικού Εργου Ν. Ζώνης Πολυφύτου.
          Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, διπλωματούχοι Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι οποίοι, θα αναλάβουν να καλύψουν με το προβλεπόμενο από το Π.Δ. 329/87 προσωπικό, την τεχνική επίβλεψη της τακτικής συντήρησης και λειτουργίας του αντλιοστασίου. Συνεκτιμάται και η ύπαρξη εμπειρίας.
 Εγγύηση συμμετοχής 150 €. σε εγγυητική επιστολή.
 Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το γραφείο του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ: 2464021169.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β.
 Ζαρογιάννης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου