Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Επιτυχόντες του ΕΠΑΛ Σερβίων

Κωδ. Υποψηφ.
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Όν. Μητρός
Σχολή Επιτυχίας
Ίδρυμα
13115525
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
13115521
ΠΑΣΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
13115522
ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)
ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
13115506
ΤΖΙΡΙΜΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

Oι βάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Πτώση βάσεων που ξεπερνάει τα 1000 μόρια, σημειώθηκε σε όλη σχεδόν την χώρα όπως αναμενόταν.

Επιτυχόντες από το Γενικό Λύκειο Σερβίων

Κωδ. Υποψηφ.
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Όν. Μητρός
Σχολή Επιτυχίας
Ίδρυμα
13054590
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
13054629
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.)
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
13054631
ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

Στατιστικά μετατάξεων των καθηγητών στην ΠΕ Κοζάνης

Πλεονάζοντες στην ΠΕ Κοζάνης
Κενά που δόθηκαν από την Περιφερειακή Δ/νση
Θέσεις που καλύφθηκαν
Κενές θέσεις


Α/βάθμια
Δ/νση Κοζάνης Διοίκηση
ΙΕΚ Κοζάνης
Α/βάθμια
Δ/νση Κοζάνης Διοίκηση
ΙΕΚ Κοζάνης

Θεολόγοι
4

2
2

1
1
2
Γαλλικής
15
9
4
2
9
4

2
Αγγλικής
19
9


9


0
Γερμανικής
11
9


9


0
Οικονομολόγοι
4

2
2

2
1
1
Φυσικής Αγωγής
18
12
4
2
12
4
2
0
Διοίκησης Επιχειρήσεων
4

2
2

1

3
Πληροφορικής
30
25
2
3
25
2
3
0
ΣΥΝΟΛΑ
105
64
16
13
64
14
7
8
...
ai-vreS

Το Προφίλ μας